Twórcze w relacji

Biblioteczka Mamy i Córki

Przemienić stratę w bogactwo. Artykuł w magazynie Kreda

Przemienić stratę w bogactwo. Artykuł w magazynie Kreda

Rok 2020 miał być dla projektu Mama i Córka- Twórcze w relacji czasem milowych kroków. Byłam gotowa skorzystać z pomocy naszych Rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi, żeby mieć czas na pracę, chociaż kilka godzin w tygodniu.  Snułam również śmiałe plany wyjazdowych warsztatów dla Mam i Córek. Zaczęłam przygotowywać materiały…